Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Snöröjning

När snön faller ska vi på Borås Stad snöröja 44 mil gator och vägar samt 482 000 kvadratmeter övriga ytor. Som privatperson kan du underlätta för både oss och utryckningsfordon, genom att parkera enligt de parkeringsföreskrifter som finns.

Från mitten av november till mitten av mars har vi beredskap och då snöröjs det enligt följande:

  • Vid 3 centimeter nysnö, plogas prioriterade gång- och cykelbanor. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat inom 6 timmar.
  • Vid 6 centimeter nysnö, plogas huvudgator och prioriterade gator. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat inom 6 timmar.
  • Vid cirka 10 centimeter nysnö, plogas kvartersgator. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat inom 24 timmar.
  • Övriga ytor som busshållplatser och övergångsställen skottas och sandas under dagtid. Vårt mål är att vara färdiga samma arbetsdag.

Halkbekämpning sker först när man konstaterat halka, och görs inte i förebyggande syfte.

Läs gärna vår förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning.

Förklaring av begrepp

Utförare

Servicekontoret och Terranor AB (före detta Nordic Road Service) är våra två entreprenörer som är driftansvariga för snöröjningen på Borås Stads gator och vägar. Servicekontoret sköter centralorten medan Terranor AB sköter tätorterna. Se mer om vem som snöröjer där du bor i kartan nedan.

Vinterväghållningskartan

I kartan ser du:

  • Vilka bilvägar som snöröjs och sandsopas. Bilvägarna markeras som svarta sträck.
  • Vilka gång- och cykelvägar som snöröjs och sandsopas. Gång- och cykelvägarna markeras som blåa sträck.
  • Vilken utförare som sköter snöröjningen i respektive område.

Mer information om vinterväghållning:

Det ska vara enkelt att hitta information om vinterväghållningen och här finner du bland annat dem vanligaste frågorna och svaren. Dessutom Borås Stads snödagbok, som du kan prenumerera på för att få kontinuerliga uppdateringar om pågående vinterväghållning.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Snöröjning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender