Meny

Meny

Snöröjning

När snön faller ska vi på Borås Stad snöröja 44 mil gator och vägar samt 482 000 kvadratmeter övriga ytor. Från mitten av november till mitten av mars har vi beredskap och då snöröjs det enligt följande:

  • Vid 3 centimeter nysnö, plogas utvalda gång- och cykelbanor. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat 6 timmar efter att det har slutat snöa.
  • Vid 6 centimeter nysnö, plogas infartsleder, bussgator, övriga huvudleder, parkeringsplatser och torgytor. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat 6 timmar efter att det har slutat snöa.
  • Vid cirka 10 centimeter nysnö, plogas bostadsgator. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat inom 24 timmar.
  • Övriga ytor som busshållplatser och övergångsställen skottas och sandas under dagtid. Vårt mål är att vara färdiga inom 24 timmar.

Cykelvägar med vinterväghållning 2016PDF

Som privatperson kan du underlätta för både oss och utryckningsfordon, genom att parkera enligt de parkeringsföreskrifter som finns och upplysa oss om brister i snöröjningen.

Halkbekämpnings sker först när man konstaterat halka, och görs inte i förebyggande syfte.

Utförare

Servicekontoret och NCC är våra två entreprenörer som är driftansvariga för snöröjningen på Borås Stads gator och vägar. Vid frågor, var vänlig och kontakta

Servicekontoret: telefonnummer: 033-35 75 02, e-post: vinter@boras.se

NCC: telefonnummer: 033-48 89 67, e-post: sjuharad.vagservice@ncc.se

Vem plogar på min gata?PDF

En fastighetsägares skyldighet

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd.

Missköter du dig, riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig.

Enligt ordningsstadganPDF ansvarar du dessutom för att snö eller is inte faller ner och skadar personer eller egendom på allmänna platser. Åtgärder för att det inte ska hända, ska utföras utan oskäligt dröjsmål.

Snöröjning från byggnaderPDF

l

Självservice

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-02-28 10.27

Ändrad av:

Dela sidan: Snöröjning

g q n C

p

Kontakt