Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Snöröjning

När snön faller ska vi på Borås Stad snöröja 44 mil gator och vägar samt 482 000 kvadratmeter övriga ytor. Som privatperson kan du underlätta för både oss och utryckningsfordon, genom att parkera enligt de parkeringsföreskrifter som finns.

Från mitten av november till mitten av mars har vi beredskap och då snöröjs det enligt följande:

  • Vid 3 centimeter nysnö, plogas prioriterade gång- och cykelbanor. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat 6 timmar efter att det har slutat snöa.
  • Vid 6 centimeter nysnö, plogas huvudgator och prioriterade gator. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat 6 timmar efter att det har slutat snöa.
  • Vid cirka 10 centimeter nysnö, plogas kvartersgator. Vårt mål är att det ska vara färdigplogat inom 24 timmar.
  • Övriga ytor som busshållplatser och övergångsställen skottas och sandas under dagtid. Vårt mål är att vara färdiga samma arbetsdag.

Halkbekämpnings sker först när man konstaterat halka, och görs inte i förebyggande syfte.

Utförare

Servicekontoret och Nordic Road Service (NRS) är våra två entreprenörer som är driftansvariga för snöröjningen på Borås Stads gator och vägar. Servicekontoret sköter centralorten medan NRS sköter tätorterna. Se mer om vem som snöröjer där du bor i kartan nedan.

Vinterväghållningskartan

I kartan ser du:

  • vilka bilvägar som snöröjs och sandsopas
  • Vilka gång- och cykelvägar som snörjs och sandsopas
  • Vilken utförare som sköter snöröjningen i respektive område.

Se kartan i större format.länk till annan webbplats

Mer information om vinterväghållning:

Det ska vara enkelt att hitta information om vinterväghållningen.

Vanliga frågor och svar

Se de vanligaste frågorna och svarenom vinterväghållning.

Snödagboken

Prenumerera på snödagboken för att få kontinuerlig uppdateringar om pågående vinterväghållning.

Fastighetsägaransvar

Läs om fastighetsägarens ansvar.

l

Självservice

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-13 12.08

Ändrad av:

Dela sidan: Snöröjning

g q n C