Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Begreppsförklaring

Nedan finns en övergripande förklaring av de termer som används vid vinterväghållningen i Borås Stad. Gator och vägar är indelade i olika kategorier för att entreprenörerna som snöröjer och halkbekämpar i Borås ska veta vilka vägar och gator som ska prioriteras, samt hur dessa ska snö- och halkbekämpas.

Prioriterade gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar som ingår i de sju stadsstråken.

Huvudgator
Större gator som leder till bostadsområden.

Prioriterade gator
Bussgator och våra större infartsleder.

Kvartersgator
Bostadsgator och andra mindre gator.

Utsatta vägpartier
Områden på gator och leder som är extra svårframkomliga vid vinterväglag.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-12 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Begreppsförklaring

g q n C

p

Kontakt