Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Nedan finns en övergripande förklaring av de termer som används vid vinterväghållningen i Borås Stad. Gator och vägar är indelade i olika kategorier för att entreprenörerna som snöröjer och halkbekämpar i Borås ska veta vilka vägar och gator som ska prioriteras, samt hur dessa ska snö- och halkbekämpas.

Prioriterade gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar som ingår i de sju stadsstråken.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gång- och cykelvägar:

När vi halkbekämpar gång- och cykelvägar använder vi oss av stenflis.

Huvudgator

Större gator som leder till bostadsområden.

Metoder vid halkbekämpning på huvudgator:

När vi halkbekämpar huvudgator använder vi oss av stenflis.

Prioriterade gator

Bussgator och våra större infartsleder.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gator:

När vi halkbekämpar prioriterade gator använder vi oss av saltlake.

Kvartersgator

Bostadsgator och andra mindre gator.

Metoder vid halkbekämpning på kvartersgator:

När vi halkbekämpar kvartersgator använder vi oss av stenflis.

Utsatta vägpartier

Områden på gator och leder som är extra svårframkomliga vid vinterväglag.

Metoder vid halkbekämpning på utsatta vägpartier:

När vi halkbekämpar utsatta vägpartier använder vi oss av saltlake.

Karta

Kartan visar vilka bilvägar och gång- och cykelvägar som snöröjs och halkbekämpas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol