Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Nedan finns en övergripande förklaring av de termer som används vid vinterväghållningen i Borås Stad. Gator och vägar är indelade i olika kategorier för att entreprenörerna som snöröjer och halkbekämpar i Borås ska veta vilka vägar och gator som ska prioriteras, samt hur dessa ska snö- och halkbekämpas.

Prioriterade gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar som ingår i de sju stadsstråken.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gång- och cykelvägar:

När vi halkbekämpar gång- och cykelvägar använder vi oss av stenflis.

Huvudgator

Större gator som leder till bostadsområden.

Metoder vid halkbekämpning på huvudgator:

När vi halkbekämpar huvudgator använder vi oss av stenflis.

Prioriterade gator

Bussgator och våra större infartsleder.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gator:

När vi halkbekämpar prioriterade gator använder vi oss av saltlake.

Kvartersgator

Bostadsgator och andra mindre gator.

Metoder vid halkbekämpning på kvartersgator:

När vi halkbekämpar kvartersgator använder vi oss av stenflis.

Utsatta vägpartier

Områden på gator och leder som är extra svårframkomliga vid vinterväglag.

Metoder vid halkbekämpning på utsatta vägpartier:

När vi halkbekämpar utsatta vägpartier använder vi oss av saltlake.

Karta

Kartan visar vilka bilvägar och gång- och cykelvägar som snöröjs och halkbekämpas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender