Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Snödagboken

I snödagboken ser du senaste insatserna vi har gjort för att underlätta i vinterväglaget.

Vi uppdaterar snödagboken varje vardagsmorgon när insatser för snöröjning och halkbekämpning har utförts under natten. I övrigt uppdateras Snödagboken kontinuerligt när insatserna är utförda.

För att få information direkt i din inkorg kan du prenumerera på updateringar från snödagboken.

Senaste insatserna för snöröjning och halkbekämpning

 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Svaneholm, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i Aplared, Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Fristad, Frufällan, Kinnarumma, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Hedared, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Svaneholm, Viared, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Viared, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sjömarken, Svaneholm, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Dalsjöfors, Rångedala, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Hedared, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i Kinnarumma vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i Aplared, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Sandared, Sjömarken, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Sandared, Sjömarken, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Hedared, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Gånghester, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning kvartersgator har genomförts i Aplared, Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Fristad, Frufällan, Kinnarumma, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Borgstena, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viared, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i Dalsjöfors, Gånghester, Fristad, Frufällan, Målsryd, Rydboholm, Rångedala, Sandared, Sjömarken, Sparsör, Svaneholm, Viskafors, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Bredared, Rydboholm, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Svaneholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Brämhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning kvartersgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Sandared, Sjömarken vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Sandhult, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i Brämhult, Sandhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Aplared, Brämhult, Bredared, Dalsjöfors, Gånghester, Hedared, Målsryd, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Viared, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Sandhult, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Sandared, Sjömarken, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Gånghester, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gator har genomförts i Brämhult, Rydboholm, Sandared, Sjömarken, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning prioriterade gång- och cykelvägar har genomförts i Borgstena, Brämhult, Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Sandared, Sandhult, Sjömarken, Viared, Äspered vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i Gånghester, Rydboholm, Viared, Viskafors vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning huvudgator har genomförts i Brämhult vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Snöröjning

  Snöröjning huvudgator har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i Brämhult, Viared vid klockan .

  Informationen publicerades för
 • Halkbekämpning

  Halkbekämpning särskilt utsatta vägpartier har genomförts i centrala Borås vid klockan .

  Informationen publicerades för

Prenumerera på Snödagboken

Hantera prenumeration

Genom att prenumerera samtycker du till att vi lagrar och skickar ut information om vinterväghållning. Se boras.se/pub för mer information.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Snödagboken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol