Meny

Meny

Snödagboken

 • 2019-01-18 11.32

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden.


 • 2019-01-17 07.03

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-17 07.02

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2019-01-15 16.51

  Alla maskiner är ute

  Idag är det mycket snö och vi har full styrka ute och snöröjer. Ta det lugnt i vinterväglaget!
  Se vilka vägar som snöröjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-15 12.03

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden.


 • 2019-01-14 09.23

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-14 09.22

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2019-01-10 15.14

  Halkbekämpning av huvudgator yttre områden

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2019-01-10 15.14

  Halkbekämpning av kvartersgator ,Yttre områden

  Halkbekämpning med singel på bostadsgator och andra mindre gator.


 • 2019-01-09 07.32

  Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar, yttre områden

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar i yttre områden pågår.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-09 07.32

  Mall: Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar pågår.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-09 07.29

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2019-01-06 07.58

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2019-01-06 05.09

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden.


 • 2019-01-05 06.15

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2019-01-04 06.56

  Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder.


 • 2018-12-31 11.37

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-30 18.03

  Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder pågår.


 • 2018-12-28 06.57

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2018-12-28 06.56

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-28 02.49

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning har skett under natten med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-26 10.54

  Halkbekämpning i Viskafors

  Halkbekämpning av större gator som leder till bostadsområden i Viskafors pågår.


 • 2018-12-26 10.51

  Halkbekämpning på Viared

  Halkbekämpning av Viared pågår just nu.


 • 2018-12-25 11.13

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2018-12-22 02.00

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-21 15.09

  Halkbekämpning av gång- och cykelvägar i driftområde väst.

  Halkbekämpning med sand på gång- och cykelvägar i driftområde väst.
  Se vilka cykelvägar som snöröjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-21 07.24

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-20 06.53

  Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar, yttre områden

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar i yttre områden pågår.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-20 06.53

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-19 02.00

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-18 07.01

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-18 07.01

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-18 02.00

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-17 06.32

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-17 06.25

  Halkbekämpning av huvudgator yttre områden

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2018-12-17 06.24

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-16 19.27

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden.


 • 2018-12-10 10.32

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-10 01.55

  Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder pågår.


 • 2018-12-06 09.11

  Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar, yttre områden

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar i yttre områden pågår.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-06 09.10

  Halkbekämpning av huvudgator yttre områden

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2018-12-06 09.10

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning har skett under natten med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-12-06 06.20

  Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder pågår.


 • 2018-12-06 06.18

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-12-04 20.06

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning har skett under natten med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-30 10.39

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-11-29 11.04

  Mall: Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden pågår.


 • 2018-11-29 11.02

  Mall: Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder pågår.


 • 2018-11-29 11.01

  Mall: Halkbekämpning av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar pågår.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-11-29 07.43

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-11-29 07.38

  Mall: Halkbekämpning av prioriterade gator

  Halkbekämpning med saltlake på prioriterade buss- och genomfartsleder.


 • 2018-11-29 05.37

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning har skett under natten med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-28 07.08

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med singel på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-27 13.11

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-27 07.15

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-11-27 03.30

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-26 06.35

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-24 09.37

  Halkbekämpning av kvartersgator ,Yttre områden

  Halkbekämpning med singel på bostadsgator och andra mindre gator.


 • 2018-11-24 03.06

  Halkbekämpning av huvudgator

  Halkbekämpning med singel på större gator som leder till bostadsområden.


 • 2018-11-23 08.04

  Halkbekämpning punktinsatser av prioriterade gång- och cykelvägar

  Halkbekämpning med singel på gång- och cykelvägar.
  Se vilka cykelvägar som snörjs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • 2018-11-23 05.38

  Halkbekämpning av utsatta vägpartier

  Halkbekämpning med saltlake på vägpartier som är särskilt utsatta.


 • 2018-11-15 16.33

  Välkommen till Borås Stads snödagbok

  Här kommer du kunna läsa om vilka insatser för snöröjning och halkbekämpning som utförs när det är vinterväglag. Dagboken kommer uppdateras kontinueligt, dygnet runt.Prenumerera gärna på snödagboken, så får du information om vinterväghållningen i Borås rätt in i din inkorg.Anmäl dig till prenumerationslistan

Prenumerera på Snödagboken

Genom att prenumerera samtycker du till att vi lagrar och skickar ut information om vinterväghållning. Se boras.se/pub för mer information.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-17 13.04

Ändrad av:

Dela sidan: Snödagboken

g q n C

p

Kontakt