Meny

Meny

Om- och nybyggnation av Gånghesterskolan

Fler barnfamiljer flyttar till Gånghester. Fler barn betyder att det behövs fler skolplatser så därför gör vi en om- och nybyggnad så att fler elever får plats . Hur de nya byggnaderna kommer att se ut har vi planerat tillsammans med verksamheten och Skanska. Skolan kommer att ligga på samma ställe som den gamla.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga ut information. Vi kommer att informera om vad som händer och om/när det kommer bli några extra störningar.

Nyhetsbrev Nr 12 - april 2018

På plan 2 fortlöper arbetena med innerväggar och installationer ovan undertak (ventilation, el och rör). Inom några veckor påbörjas målning på detta planet. På plan 1 pågår arbeten med ytterväggar och vi börjar även snart uppbyggnad av innerväggar även här. Utvändigt gör vi det sista med fasadskivor på fasaden, lägger takpapp samt påbörjar solcellsmontage. Vi kommer även påbörja tillbyggnaden av den befintliga byggnaden i området. Det skall byggas till ett trapphus på denna byggnad.

Pågående och kommande arbeten


V16
Invändigt arbete med ytterväggar plan 1. Arbeten med innerväggar plan 2. Installationer ovan undertak. Fasadkompletteringar. Takläggning. Solcellsmontage. Markarbeten nytt trapphus befintlig byggnad.

V17
Invändigt arbete med ytterväggar plan 1. Arbeten med innerväggar plan 2. Arbeten med innerväggar plan 1. Installationer ovan undertak. Fasadkompletteringar. Takläggning. Solcellsmontage. Arbeten med grund och källarväggar nytt trapphus befintlig byggnad.

V18
Invändigt arbete med ytterväggar plan 1. Arbeten med innerväggar plan 2. Arbeten med innerväggar plan 1. Installationer ovan undertak. Fasadkompletteringar. Takläggning. Solcellsmontage. Arbeten med grund och källarväggar nytt trapphus befintlig byggnad

Störningar och risker

Transporter till arbetsplatsen kommer fortsatt anlöpa. Transportsträckan till arbetsplatsen är via Stora vägen - Rydsvägen - Slättängsvägen - Fageråsvägen. Vi ber samtliga boende att inte parkera för nära korsningar. Vissa mindre transporter kan ta sig kortaste vägen till arbetsplatsen via Skolvägen. Likt att vi upplyser samtliga leverantörer att vara vaksamma i området så uppmanar vi er att också var extra vaksamma då det fortsatt kommer att gå en del byggtrafik. Speciellt i korsningen utanför arbetsplatsen (Fageråsvägen/Skolvägen) där byggtrafik har in-/uttransport till arbetsplatsen. Buller och damm kommer att förekomma. Vi ber samtliga att vänligen respektera avspärrningar, skyltar och anvisningar från produktionspersonal. Detta för allas säkerhet och trevnad.

 

Senast ändrad: 2018-12-10 10.56

Ändrad av:

Dela sidan: Om- och nybyggnation av Gånghesterskolan

g q n C