Meny

Meny

Störningar och risker

Byggnationen av Gånghesterskolan kommer självklart att påverka er i närområdet. Nedan beskrivs mer detaljerat vad som kommer att ske och vilka störningar och risker det kommer att innebära.

Sprängning

Efter sommaren kommer vi att börja spränga bort berg i området. Själva sprängningen går i korthet till enligt följande.

  1. Hål borras i berget där sprängämnen placeras.
  2. Ytorna täcks över med sprängskyddsmattor. Mattorna ska minimera att sten och annat material flyger iväg men också dämpa ljudet.
  3. Innan sprängning kommer korta signaler att förvarna.
  4. När allt är säkrat detonerar sprängledaren laddningarna. En dov knall kan komma att höras (som ett åskmuller).
  5. När sprängningen är klar avges en lång signal.

Detaljerad information om vilka datum sprängning sker och vem som är ansvarig sprängningsledare kommer att framgå av väl synliga anslag i berört område.

Buller och damm

Buller och damm kommer att förekomma under hela byggtiden.

Transporter

Transporter kommer att ske inom området. Transportvägen framgår av bilden nedan. Vägen är vald för att det är den enda vägen till och från arbetsplatsen som en lastbil med släp kan använda på ett säkert sätt. Bil utan släp kan komma att köra Skolvägen då denna i så fall är säkrast avseende tredje man. Vi passerar i så fall inte förskolan eller F-2 skolan. Var extra vaksamma vid passering Fageråsvägen/Skolvägen då byggtrafik har in- och uttransport från arbetsplatsen där.

För allas säkerhet och trevnad ber vi samtliga att respektera avspärrningar, skyltar och anvisningar.

Transportvägar

Transportvägar inom området

Senast ändrad: 2018-05-23 13.59

Ändrad av:

Dela sidan: Störningar och risker

g q n C