Meny

Meny

Om projektet Hestra

Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt samordningsansvar från idé till genomförande.

Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är ett arbetssätt där vi mixar kompetenser från strategisk- till genomförandenivå, som utformar en projektgrupp. Gruppen har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett planprogram. Arbetsformen innebär även att gruppen arbetar ihop under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

Kontaktpersoner

Johan Ekeblom, programansvarig
Telefon: 033-35 84 25. E-post: johan.ekeblom@boras.se

Anders Graad, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 033-35 72 96. E-post: anders.graad@boras.se

Senast ändrad: 2018-04-11 13.34

Ändrad av:

Dela sidan: Om projektet Hestra

g q n C