Meny

Meny

Fakta

Byggnaden är tänkt att klara tre parallella men oberoende arrangemang. Akustiskt är byggnaden skiktad i tre nivåer; ett lite bullrigt/livligt gatuplan med utställnings- och evenemangshall. Ett mer dämpat kongressplan på plan 3 och ett tyst konferensplan på plan 7.

Korta fakta

 • Ett flexibelt hus
 • 9 000 kvadratmeter totalt
 • 23 flexibla möteslokaler
 • Stora mötessalen har cirka 1 000 platser och kan delas upp i fem mindre salar
 • Lokal för 300 personer med terassvåning
 • Flera stora möten samtidigt
 • Utställarlokal 700 kvadratmeter
 • Stora mingel/sällskapsytor
 • Möjlighet till sittande- eller mingellunch
 • Möjlighet till bankettmiddag för 700 personer
 • Byggkostnad 210 miljoner kronor

Senast ändrad: 2017-09-05 12.24

Ändrad av:

Dela sidan: Fakta

g q n C