Meny

Meny

Så här ska det bli

Ett modernt kongresshus präglat av öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och en hög grad av funktionalitet. Öppenhet genom att kongresshuset riktar sig utåt, skapar ett vardagsrum l staden och blir attraktivt för alla konferens- och kongressarrangörer.

Tillgängligt genom att kongresshuset blir överskådligt och enkelt att orientera sig i. Att tillgängligheten är väl tillgodosedd för alla kategorier av besökande. Flexibelt genom att enkelt och snabbt kunna växla mellan olika arrangemang, låta olika lokaler skifta funktion och att ställtiderna mellan olika aktiviteter minimeras.

Koncept

En öppen, flexibel entré- och utställningshall möter en kongressdeltagare från såväl Robert Nilssons plats som från Allégatan och Järnvägsgatan. Över denna hall ligger den stora sessionssalen, delvis utskjuten i torgrummet.

Salen ges ett plant golv och förses med en balkong. Salen blir uppdelbar i ett flertal mindre salar, anpassbar till i stort sett vilken möblering som helst. I direkt anslutning till denna sal ligger kompletterande mötesrum, breakout rooms, och mindre foajéer med möjlighet till enklare servering. över denna sal ligger en flexibel konferensvåning.

Ett nytt varumottag med nya lasthissar svarar för logistiken till utställningshall, sessionssalar, förråd och kök. I direkt anslutning till utställningshallen finns reception och konferensadministration. På plan 8 finns kompletterande personal- och kontorsutrymmen.

Möte Mat Utställning

  • Det praktiska maxantalet deltagare på en kongressanläggning är de som kan mötas, äta och titta på utställning, samtidigt. Möteslokalerna skall tillgodose den aktuella kongressens måsten och behov. Utifrån varje kongressprogram behöver de logistiska flödena kunna pareras.
  • Utställningarna är viktiga för att kunna finansiera kongressen. Förutom kommersiella utställningar har många kongresser skärmutställningar med vetenskapliga rapporter och arbeten.
  • Måltiderna sköts i huset. Det är ett krav att man kan erbjuda både lunch, fika och middag på samma dag för alla de som genomför möte i huset. Huset och köket skall även inbjuda och inspirera till middagar och andra evenemang.

Lokaler – Unika mötesmöjligheter i det flexibla huset

Vi fångar in högt ställda krav på det moderna mötet med moderna lokaler med hög teknisk standard. Vi erbjuder totalt 9000 kvadratmeter av oändliga möjligheter för kongresser, konferenser, styrelsemöten, säljpresentationer, utställningar, föreställningar, event och middagar. Man kan även dela av huset så att tre grupper om 450 personer kan mötas samtidigt och ha skilda exklusiva entréer. Därutöver finns en rad andra moderna ljusa lokaler för alla slags sammanslutningar. Totalt kan vi dela in huset i 23 olika möteslokaler.

Förhållningssätt design

Designfilosofin för kongresshuset skall vara robust och hållbar. En filosofi som söker generella kvalitéer, som håller över tid och som inte sticker ut med alltför stor intensitet i uttryck. Kongresshuset skall inte överglänsa sina gäster eller utställare, utan snarare utgöra den ram som låter sina gäster framträda bekvämt och prestigelöst. Detta betyder inte att kvalitén i formgivningen skall vara låg. Tvärtom så slits offentliga anläggningar hårt och det är viktigt att beakta detta i materialval och ytskikt och använda material och mönster som håller över tid.

Detta förhållningssätt skall tillämpas även i val av tekniklösningar – design av tekniska system; ett öppet och robust förhållningssätt som möjliggör en enkel anslutning av tillkommande system. Tillkommande system iden bemärkelsen att de ännu kanske Inte finns tillgängliga på marknaden men också i den bemärkelsen att det kan avse tekniska system som tillförs av kunder till konferensanläggningen. Detta gäller främst ljud- och ljusanläggningar.

Designfilosofin skall underställas Borås Kommuns miljömål.

Senast ändrad: 2017-09-05 12.07

Ändrad av:

Dela sidan: Så här ska det bli

g q n C