Meny

Meny

Hänt tidigare

Januari 2013

Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att ett kongresscenter ska byggas i kvarteret Eolus 6 där Folkets hus/Kårhuset är beläget.

Januari 2014

Beslut om nytt kongresshus antas i Kommunfullmäktige. Två ledamöter deltar inte i beslutet på grund av jäv. En ledamot begär återremittering. Övriga 70 ledamöter röstar ja, och beslutet antas utan votering.

Beslutet lyder: Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera 210 000 000kr i ett Kongresshus i Borås.

2014

Entreprenören Serneke upphandlas.

2015

Enligt planerna ska bygget starta i augusti 2015, men på grund av Trafikverkets utredning om höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan får arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området skjutas upp.

Juli 2016

Detaljplanen för kvarteret Eolus träder i laga kraft.

Senast ändrad: 2017-07-04 11.22

Ändrad av:

Dela sidan: Hänt tidigare

g q n C