Meny

Meny

Störningar och risker

Under tiden som bygget av kongresshuset pågår är framkomligheten i området begränsad.

  • Från 13 februari 2017 till augusti 2018 kommer Allégatan mellan Järnvägsgatan och Yxhammarsgatan vara avstängd för fordonstrafik.
  • Under samma period är hållplats Högskolan indragen. Busslinje 1, 3, 7 och 31 går istället via hållplats Polishuset.
  • Området runt byggplatsen är öppet för gångtrafik med undantag för Tryckerigatan.

Vid frågor om trafiksituationen kontakta Tekniska förvaltningen.

För allas säkerhet och trevnad ber vi samtliga att respektera avspärrningar, skyltar och anvisningar.

Karta över området runt kongresshuset där avspärrningar visas.

Under tiden för bygget av kongresshuset är framkomligheten begränsad. Röd markering = avstängt för fordonstrafik, gul markering = byggområde.

Senast ändrad: 2017-07-03 11.49

Ändrad av:

Dela sidan: Störningar och risker

g q n C