Meny

Meny

Varför ett kongresshus

Borås sällar sig till Sveriges övriga kongresstäder och bygger ett hus anpassat för den i mötesbranschen kanske mest komplexa men också så viktigt kunskapsdrivande mötesformen kallad kongress.

Det finns cirka 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige och ett dryga 20 tal forskningsinstitut. Av landets 290 kommuner är Borås en av mycket få som inte bara har en högskola utan också ett forskningsinstitut. Lägg därtill ett större sjukhus och en i många frågor ledande kommun. Uniciteten i ovan gör Borås till en mycket intressant plats för forskare och andra att nätverka och presentera sina resultat.

Dessa möten (i branschen kallad för kongresser) kan spontant se ut som vilken konferens som helst men är i sitt upplägg annorlunda med inte bara behov av stor möteslokal utan också många mindre konferensrum för parallella möten (en del uppåt 20st), behov av en stor gemensam bankettsal och inte minst en stor utställarlokal för den mässliknande miljö som ofta byggs upp i samband med en kongress. Att få dessa möten hit driver viktig kunskap till vår stad där Borås blir ett vitalt forsknings- och utvecklingscentrum i de många frågor vi är världsledande inom (resursåtervinning, kultur, framtidens handel, hållbar stadsutveckling, textil, bibliotek och hälso-/sjukvårdsfrågor för att nämna några). Ska Borås fortsatt vara ett nav för dessa frågor behöver man i framtiden kunna mötas här och inte som nu behöva välja bort Borås.

Ett kongresshus i en stad handlar därför inte så mycket om hur en stad ser ut generellt utan snarare vilka forsknings- och utvecklingsfrågor den innehar. Detta kan vara en liten stad förunnat likaväl som en stor. Borås är en av få mindre städer i landet som har detta. Detta är också anledningen till att kongresshus generellt inte bär sina egna kostnader. Denna typ av byggnad och dess verksamhet är på många sätt för komplex för en näringsidkare att finansiera. Men för en forskningsintensiv kommun ger den mångdubbelt tillbaka i kunskap. Det är därför en bra investering att hålla kvar och skapa möjligheter till innovation, tillväxt och företagsutveckling i Borås.

Att med skattemedel investera pengar i kunskap faller under samma syfte som att med skattemedel stötta högskolor, gymnasium, kulturhus eller annan kunskapsdrivande verksamhet och faller därför mer än väl in under vad offentlig sektor kan stötta. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt, byggts om och byggts till vid flera tillfällen. Nu har man kommit till vägs ände. För att kunna erbjuda ett modernt möteshus även i framtiden, men också ha plats för kongresser och evenemang, behövs en ordentlig upprustning.

2018 kommer kongresshuset vara på plats, mitt i stans campusområde, med högskolan på ena sidan och nya Textile Fashion Center i andra. På plats för möten som på olika sätt bringar kunskap och näring till våra lokala aktörer vilka ges nya möjligheter att utveckla staden vidare in i framtiden.

Senast ändrad: 2017-09-05 12.29

Ändrad av:

Dela sidan: Varför ett kongresshus

g q n C