Meny

Meny

Fakta

Skolan kommer att rymma 380 elever i två parallella årskurser F-6. Skolgårdens marknivåer kommer att justeras för att förbättra tillgängligheten och lekytor, parkering mm kommer att anpassas till den utökade verksamheten. Inomhusmiljön kommer att certifieras (P-märkas) och tillgängligheten att följa Västra Götalandsregionens Riktlinjer för fysisk tillgänglighet, nivå grön.

Skolans nuvarande huvudbyggnad inklusive idrottshall kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad i två plan tillsammans med en idrottshall. Den ursprungliga byggnaden från 1940-talet är i gott skick och kommer bara att renoveras. Byggstart blir i juni 2017 och inflyttning blir i januari 2019.

Senast ändrad: 2017-12-12 14.44

Ändrad av:

Dela sidan: Fakta

g q n C