Meny

Meny

Om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan

Borås Stad har under de senaste åren planerat för om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Sjömarken samt ny större idrottshall i direkt anslutning till skolan. Dagens skola är helt enkelt inte anpassad det för det elevunderlag som finns samt att den pedagogiska inriktningen har annorlunda krav i dag. Även nuvarande idrottshall är som bekant väldigt liten.

Just nu håller Borås Stad tillsammans med Skanska på att projektera fram den nya skolan.

Nuvarande idrottshall och slöjdsalar kommer att rivas, skolan byggs ut med administration, slöjd, bibliotek och skolhälsovård i södra delen. Storköket byggs om och utökas och nya lärosalar byggs till i östra delen. Ny idrottshall kommer att byggas i nordöst.

Idrottshallen kommer att byggas med en stark miljöprofil, P-märkas och bland annat förses med solceller.

Skolbyggnaden kommer också att byggas efter höga kravställningar. Bygglov är sökt och beviljat.

En ombyggd skola kommer bland annat att ge bättre lärmiljöer för barnen samt bli en attraktivare arbetsplats och öka samhällets attraktionskraft.

Senast ändrad: 2018-12-10 10.55

Ändrad av:

Dela sidan: Om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan

g q n C