Meny

Meny

Renovering av Stadsparksbadet

Stadsparksbadet invigdes 1985 och mängder av människor vallfärdade till Borås för att uppleva det första ”äventyrsbadet”. Som mest hade anläggningen ca 360 000 besökare per år. I takt med att nya anläggningar tillkommit i regionen har antalet badgäster minskat. Ca 260 000 badgäster besöker idag Stadsparksbadet varje år.

Badhusmiljön har slitit på den 30 år gamla byggnaden, vilket har kommit att kräva en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Även stora delar av tekniken (ventilation- och rörsystemet samt vattenreningsanläggningen) är uttjänt och kommer att ersättas. Om- och tillbyggnaden är främst inriktad på att bevara och förädla den nuvarande anläggningen, även om framtida planer finns på nya funktioner för att lyfta badets attraktionskraft.

Projektet har indelats i två etapper, varav etapp 1 hittills godkänts för genomförande.

Etapp 1. Fokus på renovering och att säkra funktioner i befintlig byggnad.

Etapp 2. Innehåller nya funktioner för att lyfta badets attraktionskraft med en tillbyggnad som vetter mot Viskan.

Renoverade bassänger, nya omklädningsrum, ny entré och en ny rutschbana är några av nyheterna som kommer möta Stadsparksbadets besökare när det öppnar igen efter färdigställandet av etapp 1 – efter sommaren 2018.

Projektet genomförs med partnering som samverkansform. Läs mer under rubriken partnering.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-10 10.55

Ändrad av:

Dela sidan: Renovering av Stadsparksbadet

g q n C

p

Kontakt