Meny

Meny

Nr 1 2017-07-17

Detta har hänt

Rivningsarbeten har påbörjats. Ytskikt rivs i simhall/omklädningsrum/korridor och andra ytor. Installationer rivs i källaren. Byggarbetsplatsen har avgränsats så obehöriga inte kommer in vilket ger en bättre säkerhet för alla.


Detta kommer att hända

Rivning invändigt pågår under semestern. Markarbeten, rivning av fasad och gjutning av ny bottenplatta kommer att påbörjas efter semestern.

Foto på tillgänglighetsanpassad promenadslinga över Vänga mosse

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-10-23 10.05

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 1 2017-07-17

g q n C

p

Kontakt