Meny

Meny

Nr 2 2017-08-16

Detta har hänt

Rivning av ytskikt har fortsatt och rivning av inneväggar har startat. Mark har börjat sina arbeten. Buskage har tagits bort, det är schaktat vid fasaden och förberettt för grundplatta. Större delen av etableringen är på plats och alla har flyttat in.

Foto på tillgänglighetsanpassad promenadslinga över Vänga mosse

 

Detta kommer att hända

Kommande veckor påbörjas betonglagningar, armering/gjutning av plattan och rivning av fasaden.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-10-23 10.05

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 2 2017-08-16

g q n C

p

Kontakt