Meny

Meny

Nr 3 2017-09-11

Detta har hänt

Arbeten fortlöper med rivning. Betonglagningar har påbörjats i källaren. Utvändigt har ny bottenplatta för korridor och entré armerats och delar denna har gjutits. Rörinstallatören har börjat dra rörstråk i omklädningsdel.

Detta kommer att hända

Rivning av fasad kommer att påbörjas. Resterande bottenplatta kommer att gjutas och väggar samt nytt bjälklag kommer formas/armeras. Arbetet med invändiga lagningar fortsätter.

Slipning av ytor i omklädningsrum

Gjutning av bottenplattan

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-10-23 10.06

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 3 2017-09-11

g q n C

p

Kontakt