Meny

Meny

Nr 4 2017-10-09

Detta har hänt

Rivning av fasad är utförd och samtliga väggar mot omklädningsrum samt ny korridor är gjutna. De första stålpelarna längs fasad/glaspartier har placerats ut och bjälklag för nya takstolar/tak förbereds för gjutning. Invändigt pågår lagning av befintliga skador samt rutschkanan är numera nedplockad.

Detta kommer att hända

Arbete fortlöper med rivning i undervisningsbassäng. Nytt bjälklag på utbyggnaden ska gjutas och tak ska påbörjas inom kort. Installationer fortlöper med kanalisation/rördragning och ventilation. I samband med rivning som pågår i fläktrum ska tak öppnas för att ta ut gamla aggregat och komplettera med nytt.

Rivning av fasad

Gjutning av väggform

Nygjutna väggar mot nya omklädningsrum

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-10-23 10.06

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 4 2017-10-09

g q n C

p

Kontakt