Meny

Meny

Nr 8 2018-04-26

Detta har hänt

Arbetet har fortgått överallt sen det förra nyhetsbrevet. Alla underarbeten är färdigställda och just nu arbetar man för fullt med ytskikt. Vågbassängen är i princip färdigställd med kakel och klinker och ytorna kring träningsbassängen pågår för fullt. Arbetet med hoppbassängen pågår också. Allt befintligt kakel och klinker är borttaget och just nu gör man underarbeten och åtgärdar gamla skador för att därefter påbörja återuppbyggnaden.

I omklädningsrummen är kakel och klinker färdigt och undertak har monterats. Även kompletteringar i form av duschar och porslin har skett. Alla installatörer arbetar vidare för fullt med sina respektive installationer. I hjärtat av anläggningen, källaren, så håller vattenprocessing på med sina installationer och alla stora stråk är monterade. Man arbetar också med rör av mindre dimensioner. Mycket har skett i fläktrummet som börjar gå allt mer mot ett färdigställande. Receptionsdelen har även fått sin färdiga layout, så nu skall ytskiktstarbeten påbörjas. Basturna är snart stammade så det börjar bli dags för panelen.

Detta kommer att hända

Inom de närmaste veckorna så kommer arbetet med kakel och klinker pågå med oförminskad styrka och ge allt mer färdiga ytskikt. Vattenrutschbanan börjar monteras under vecka 17. Utvändigt skall markarbetet påbörjas efter vintern, så det kommer hända mycket på utsidan de närmaste veckorna. Installationerna kommer gå in i ett slutskede då mycket slutmontage pågår. Även övriga ytskikt kommer bli allt mer klara. 

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-04-26 09.19

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 8 2018-04-26

g q n C

p

Kontakt