Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Faser i projekt

Idéstadie, under planering eller klart? Här hittar du våra olika projekt indelade efter vilken fas de befinner sig i:

Punkr
Punkr
Punkr
Punkr

Idé och uppstart

Idé eller uppstart av projekt är den tidiga och första fasen i ett projekt. Här har vi sett ett behov eller har en idé som på något sätt innebär att den fysiska miljön behöver förändras. Idéer och behov analyseras och utreds för att, om de går vidare, fastställas med politiska beslut.

 • Bro över vatten

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs om för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer bron vara helt avstängd. Bron kommer rätas ut och dessutom få en gång- och cykelbana. När byggnationen är färdig kommer kollektivtrafik köra på bron.

Planering

Efter det politiska beslutet genomförs en noggrann planering tillsammans med olika berörda aktörer, såväl interna och externa. Det är här som vi inhämtar synpunkter genom bland annat samråd. Fasen går sedan över till projektering där vi förbereder för att byggnationen ska kunna starta.

 • Visionsskiss av vård- och omsorgsboendet Kristinegränd

  Nytt vård- och omsorgsboende, Kristinegränd, på Kristineberg

  Ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre ska byggas på Kristineberg. Kristinegränd vård- och omsorgsboende består av 73 lägenheter fördelade på fyra våningsplan och boendet har preliminär inflyttning i januari 2025.
 • Visionsskiss av Borås nya ishall. 

  Ny ishall på Kilsund

  En ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området i Knalleland där Leos lekland tidigare låg. Den nya ishallen kommer att kunna användas till både konståkning och ishockey, men konståkning kommer att vara den prioriterade idrotten i hall...
 • Klossar med bokstäver

  Ny förskola, Äventyret, i Sparsör

  En ny förskola, Äventyrets förskola, ska byggas på Vinkelvägen i Sparsör. Förskolan kommer ha nio hemvister med plats för totalt 120 barn uppdelat för yngre och äldre barn.
 • Träd och parkbänk

  Ny park i Fristad

  Vi bygger en ny park i Fristad med aktiviteter för alla åldrar.
 • Bro över vatten

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron repareras på grund av många skador som finns underifrån. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om. Mer information om tillfälliga trafikförändringar kommer.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Hulta

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen vid Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med sträckan kommer dessutom befintliga övergångsställen/pas...
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana, nedre Norrmalm

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Stenbocksgatan och Olovholmsgatan. Den kommer gå ifrån korsningen vid Döbelnsgatan, längs med Stenbocksgatan, via Vennerbergsplatsen över till Olovholmsgatan och fram till korsningen vid Vegagatan.
 • Klossar med bokstäver

  Ny förskola, Badstrandsvägen, i Sjömarken

  En ny förskola, Badstrandsvägens förskola, ska byggas i Sjömarken. Förskolan kommer att ha nio hemvister, uppdelade för yngre och äldre barn, och med plats för totalt 120 barn.
 • Rondellskylt

  Ny cirkulationsplats på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny cirkulationsplats vid Byttorp/Hestra och gör det lättare att komma fram. Cirkulationsplatsen byggs på Alingsåsvägen i korsningen efter Coop vid korsande gator Fjällgatan och Hästhagsgatan. 
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana utmed Kyrkogårdsgatan, Göta

  Vi bygger en ny gång- och cykelväg på Göta utmed Kyrkogårdsgatan som byggs från Druveforsvägen till Götagatan.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet

  Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.

Utförande, byggnation

Denna fasen innebär att byggnationen är igång.

 • En visionsskiss av Byttorpskolan efter ombyggnation. 

  Ombyggnad av Byttorpskolan F-6 på Byttorp

  Byttorpskolan har byggts om och till för att ta emot tre parallella klasser i varje årskurs och totalt cirka 570 elever.
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Den nya moderna skolan ska byggas om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- o...
 • En visionsskiss av Myråsskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Myråsskolan F-6 på Brämhult

  Myråsskolan med elever från förskoleklass till årkurs 6 på Brämhult byggs om och till för att kunna ta emot fler elever. Skolan är idag en treparallellskola som i och med projektet ska växa till en fyrparallellskola.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan.

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  För första gången på 28 år så utvecklas en helt ny grundskola i Borås. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås.
 • Området i Fristad där det nu finns villatomter till försäljning. 

  Nya villatomter i Fristad

  I området Asklanda i Fristad säljer vi villatomter längs den nybyggda villagatan Hagtornsvägen.
 • Person som går

  Ny passage och gångväg på Hedvigborg

  I korsningen Söderängsgatan/Flymadervägen kommer vägen att smalnas av och en passage över vägen kommer att byggas. Dessutom blir det en ny gångväg från korsningen och upp till Förskolan Hedvigsborgsgården.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Hedvigsborg

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Hedvigsborgsgatan, från Söderleden och upp till korsningen vid Getholmsgatan. Korsningen smalnas av och det blir två förhöjda övergångsställen, ett som byggs om och ett nytt.
 • Skiss av Stinebackens förskola.

  Ny förskola, Stinebacken, på Kristineberg

  Stinebackens förskola ligger på Kristineberg och planeras att öppna i februari 2023. Förskolan består av nio hemvister med plats för cirka 120 barn.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Hestra

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Fjällgatan. Den går ifrån den nybyggda cirkulationsplatsen vid Alingsåsvägen och ansluter uppe vid den befintliga gång- och cykelbanan som leder ner till Byttorpssjön. Där det dessutom kommer att byg...
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Gässlösa

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana som börjar vid Kronängs idrottsplats och går längs Skjutbanegatan ner till Gässlösavägen.
 • Visionsskiss Södra torget

  Ombyggnad av Södra torget

  Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksyste...

Klart

Här hittar du våra färdiga projekt.

 • visionsskiss på posttorget

  Nytt torg i centrum, Posttorget

  I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja til...
 • Kommunfullmäktiges första möte i den nyrenoverade sessionssalen. 

  Ombyggnad av Fullmäktigesalen

  Fullmäktigesalen i centrala Borås har renoverats och tillgänglighetsanpassats.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Faser i projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender