Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Södra torget

Startar: | Planeras att vara klart:

Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksystem som inte har varit i bruk på 15 år och för betydligt färre antal resor och fordonsrörelser. Detta skapar överbelastning, otydlighet för boråsarna och inte minst en dålig trafiksäkerhet.

Visionsskiss Södra torget

Visionsskiss: Richard Mattsson, stadsarkitekt

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet för gående över torget.

Kollektivtrafiken kommer tillfälligt att påverkas. Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås Stad. För mer information om busslinjernas tillfälliga dragning, kontakta Västtrafik.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande, byggnation

Klart

Status: Utförande

2023-01-13 Just nu är det fortsatt arbete med att lägga markplattor på torgytan. Det läggs även smågatsten för att få till en snygg struktur kring trädgroparna. Tidplanen är förskjuten något och etapp 2 beräknas vara klart om cirka en månad.

Tidigare veckor

2022-12-09 I veckan har det lagts markplattor på torgytan. Eftersom det har snöat och är kallt kan arbetet med etapp 2 bli något försenat.

2022-12-01 Bussarna kör sedan en dryg vecka tillbaka på Södra torget igen. Samtidigt fortsätter arbetet med etapp 2. Förra veckan sattes cortenplåt, alltså rostfärgade plåtremsor, ut runt alla trädlådor. Det finjusterades också inför plattläggning. Härnäst ska plattor läggas och två belysningsstolpar tas ner. Arbetet pågår enligt tidsplan.

Utförare/Entreprenör:

Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Karta

Karta

Södra torget ligger mitt i centrala Borås. På kartan kan du även se andra projekt som byggs i närheten.

Information, ikon

Läs även om:

Gällande detaljplan: Del av stadscentrum Stadsparken m.m. Öppnas i nytt fönster. (Fasttälld: 1984)

Projekt i centrum, Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-17] Ombyggnad av Södra torget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol