Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sammanställning av dialog med boråsare

Vid presidieöverläggningen om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni 2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs. Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en dialog direkt efter sommaren 2020.

Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att fylla i för att tycka till om parkens utformning. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier och i Borås Stads egna kanaler. Dialogen finns sammanställd i en bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.

Dialogens innehåll

 • Vandringar och cykelturer
 • Utställning i Kulturhuset
 • Hemsida med all information om parken och en enkät att fylla i

Vandringar och cykelturer

Under dialogen var sträckan markerad med skyltar, gröna prickar, pilar och stolpar. Det genomfördes guidningar till fots och med cykel av Borås stadsarkitekt och
Borås stadsträdgårdsmästare. Totalt gick eller cyklade cirka 70 personer med oss.

Utställning i Kulturhuset

Under dialogen fanns en utställning i Kulturhuset där parkens sträckning var markerad i en fysisk stadsmodell över centrum och i 3D över hela staden. I utställningen fanns också flera planscher med information och hänvisningar till hemsidan och enkäten.

Utställningen var tillgänglig hela tiden under Kulturhusets öppettider under dialogen. Vi stod på plats och pratade med besökare vid fyra tillfällen. Vid dessa tillfällen fick vi besök av cirka 30 personer.

Sammanfattning vandringar och utställning

 • Överlag mycket positiv respons.
 • De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande under hela processen.
 • Många förslag på innehåll, exempelvis utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar.
 • Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper, ha gärna förgreningar ut från parken.

Sammanfattning enkät

Enkäten på hemsidan bestod av fem huvudfrågor plus underfrågor med fritextsfält.

 1. Din känsla för parken?
 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det finns i parken?
 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?
 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?
 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

Vi fick in totalt 70 svar på enkäten. På den första frågan svarade 91,4 procent att de hade en positiv känsla för parken.

Oroliga och/eller negativa synpunkter

 • Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel
 • Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar
 • Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader
 • Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)
 • Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat
  (exempelvis äldrevård, Rockborgen)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sammanställning av dialog med boråsare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender