Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Gässlösa – en ny stadsdel

Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut. Området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel, ska inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området.

Vad vill Borås med Gässlösa?
Se Gässlösa på vår 3D-kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arkitekttävlingen Europan 15

Gässalösa en av områdena som ingår i arkitekttävlingen Europan. Tävlingen kommer att ge i ett stort antal innovativa förslag från svenska och europeiska arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare. Vinnande tävlingsförslag kan sedan komma att användas i den fortsatta planeringen för området. implementeringsprocess.

Arkitekttävlingen Europan 15

Övriga aktiviteter

Under senare delen av 2019 kommer flera aktiviteter ske som riktar sig till barn och unga:

  • Seminarier och workshops.
  • Öppen arkitekt/stadsbyggnadstävling för unga.
  • Utställning av de inkomna förslagen i arkitekttävlingen.

I kalendern

Gässlösa översiktsbild

Senast ändrad: 2019-10-02 15.25

Ändrad av:

Dela sidan: Gässlösa – en ny stadsdel

g q n C