Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Juryns motivering till vinnarna

Följande bidrag vann som bästa förslag för Gässlösa i arkitekttävlingen Europan 15. Detta är juryns motivering:

Första plats: Made in Borås

Made in Borås är ett mycket fint förslag som tar tillvara platsens kvaliteter. Förslaget innehåller en intressant variation av typologier men är samtidigt en tydlig enhet. Förslaget tar på ett övertygande sätt hand om läget vid vattnet och visar att ån kan vara en verklig tillgång för området. De gamla industribyggnaderna som sparas ger en bra förutsättning för verksamheter att etablera sig men ger också en tydlig identitet till området. Stadsbyggnadsstrukturen har en rumslig tydlighet och stabilitet som också tål att utveckla. Utblicken mot kyrkan visar en inlevelse på platsen.

Bidraget Made in Borås

Andra plats: Plugin 2 Produce

Plugin2produce är ett välskrivet och vältänkt förslag. Här finns en tydlig strategi med tre faser presenterad. Idéerna om ”plug-ins” i området är mycket intressanta och bör utvecklas vidare. Förslaget behåller många av de befintliga byggnaderna på området vilket är förtjänstfullt. Förslaget är idémässigt starkt men inte lika tydligt rumsligt.

Bidraget Plugin 2 Produce

Hedersomnämnande: Re:mediate

Re:mediate föreslår ett odlingslandskap centralt i området, vilket har potential att bli en spännande plats och en målpunkt för hela Borås. Den gröna kilen kan bli en fantastisk söndagspromenad. I norr och söder föreslås en stadsstruktur med tydliga kvarter. Strukturen är konsekvent men kanske lite stel på platsen. Förslaget är genomarbetat och fint och tydligt presenterat.

Bidraget Re:mediate

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Juryns motivering till vinnarna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol