Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Varför är Borås med i arkitekttävlingen Europan 15?

Syftet med att delta är att få in en mängt bra och intressanta idéer till vårt fortsatta planeringsarbete med Gässlösa. Utifrånperspektivet från deltagarna i Europantävlingen kan ge nya idéer om hur Gässlösa kan utvecklas i framtiden.

Genom att delta i Europan 15, signalerar Borås att staden menar allvar med att utveckla Gässlösa till en attraktiv stadsdel. Deltagandet i tävlingen kommer göra Borås mer känt som en stad i framkanten bland planerare och arkitekter och övriga i byggbranschen. Detta väcker intresse för Borås som stad och som möjlig arbetsgivare. Uppmärksamheten kring tävlingen skulle kunna ge momentum till omvandlingen av området och ökar intresset hos fastighetsägare och byggherrar och samlas kring en gemensam målbild.

För att ta vara på de goda idéer som tävlingen kan ge, och föra in dem i planeringen så bör man avvakta detaljplanearbete i Gässlösaområdet innan tävlingen är avgjord, undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.

Som underlag för tävlingen har kommunen tagit ta fram programhandlingar som beskriver Gässlösaområdet och dess förutsättningar och en samsyn om hur kommunen ser på den framtida utvecklingen i Gässlösa .

Kostnader för att vara med i tävlingen

Kostnaderna beräknas till 2 miljoner kronor och består av tävlingsavgiften, personalresurser samt deltagande i konferenser och möten med övriga deltagande städer i Europa.

Europan 15

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Varför är Borås med i arkitekttävlingen Europan 15?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol