Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hestra 2020–2030

Hestra-projektet omfattar två huvudområden: 

 • Hestra Västra, som ligger utmed befintliga Orkestervägen, där uppemot 600 bostäder kan rymmas.
 • Hestra Norra, som skapas genom att bygga samman Orkestervägen och Musikvägen, vilket kan inrymma uppemot 400 bostäder.

Dessa två huvudområden kan delas upp i flera delområden och innebär många projekt med olika byggherrar.

Hestra kommer att utvecklas i två etapper, västra och norra, och arbetet kommer pågå fram till år 2030.

Kartbilden visar områdets befintliga byggnation (markerat med blått och grönt) och den planerade exploateringen (markerat med rött). Området som är markerat med en tjock, strecka linje är det som planprogrammet omfattar.

Klicka på bilden för att förstora den Pdf, 32 MB..

Hestra Västra och Hestra Norra

I delområden Hestra Västra är mycket av infrastrukturen redan framme. Här är det goda markförhållanden i utpekande bebyggelseområden med undantag från torvrikmark i sydöst. I den sydvästra delen finns fornlämningar i form av fornåkrar vilka även de kommer att utredas vidare i det kommande arbetet.

För Hestra Norra är investeringarna större, till exempel är vägdragningen på ungefär en kilometer en stor investering. Även markförhållandena är mer komplexa där finns två partier torvrik mark insprängt inom bebyggelseområdena. Det behöver studeras om den västra delen av torvområdet kan göras byggbar för en vägkoppling för att möjliggöra byggbara delar.

Etapper och etableringsgrad

Utvecklingen av Hestra delas upp i två delområden som sträcker sig från år 2020 till 2030.

Hestra Västra 2020 - 2025

Etapp 1: Skapa en tydlig entré. Bostäder 3-6 våningar och i vissa lägen något högre bebyggelse max 8-10 våningar. Service och verksamheter ska lokaliseras intill entrépunkten. Möjlighet att integrera äldreboende och/eller LSS boende i någon del. Ca 100-150 bostäder

Etapp 2-3: Blandad skala upp till 5/6 våningar. Hus i många volymer som skapar grupper och placeras i terrängen. Variation av lägenheter med balkong och med uteplats på mark. Ca 150-200 bostäder.

Etapp 4: Blandad skala upp till 5/6 våningar – området pekas även ut som tänkbar lokalisering för förskola och/eller skola. Förskola kan med fördel placeras i bottenplan integrerat med bostäder. Skola däremot kan behöva ligga separat och är svårare att integrera med bostäder. Skola tar hela området i anspråk. Ca 100 bostäder eller skola.

Etapp 5-6: Blandad skala 2-4 våningar i flera volymer som placeras i terrängen. Viktigt möte med naturen och Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

Etapp 7: Förskola i karaktärsbyggnad i anslutningen till naturmarken. Placering och höjd av byggnad behöver noga studeras för att få till ett varsamt och bra möte med Ryssbybäckens omgivning.

Hestra Norra 2025

Etapp 8: Bebyggelse i 4-6 våningar tätt mot vägen för att skapa ett stadsmässigt och händelserikt gaturum utmed Orkestervägen. Ca 80 bostäder.

Etapp 9: Bebyggelse i punkthus och lamellform 3-5/6 våningar. Lägga husen utmed berget och upp på höjden, ta till vara utsikten. Torvrik mark och den kuperade topografin behöver noga studeras. Ca 80 bostäder.

Etapp 10: Bebyggelse i 4-6 våningar som tajtar till gaturummet utmed Orkestervägen. Viktigt med mötet ner mot Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder.

Etapp 11: Blandad skala upp till 5/6 våningar – området pekas även ut som tänkbar lokalisering för förskola och/eller skola. Förskola kan med fördel placeras i bottenplan integrerat med bostäder. Skola däremot kan behöva ligga separat och är svårare att integrera med bostäder. Skola tar hela området i anspråk. Ca 100 bostäder eller skola.

Etapp 12-13: Bebyggelse i många volymer. 2-4 våningar. Ca 40 bostäder.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hestra 2020–2030

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender