Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om Hestra

Hestra ligger i den nordvästra delen av Borås med cirka två till tre kilometer till stadskärnan. Området avgränsas av Alingsåsvägen i nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, Ramnaslätts verksamhetsområde i sydväst och Byttorpssjön i sydöst. 

Från Hestra finns flera cykel- och promenadmöjligheter till centrum. Kollektivtrafikförsörjningen är god och det tar tio minuter med buss in till stadskärnan. Det finns flera frilufts- och rekreationsområden i närheten. I sydväst ligger Byttorpssjön med ett kortare elljusspår, badplats och möjlighet till att fiska. Byttorps idrottsplats, där Byttorps IF håller till, finns i området ner mot Byttorpssjön. I nordväst ligger Ryssbybäcken och kring denna finns fina strövområden.

Varför Hestra?

I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa idéer togs vidare med en plan på en stadsdel med 2 800 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.

1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en vision om parkstaden, vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.

Bara några år senare realiserades detta i och med den nordiska bomässan 1994, vilket gav Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg. Bomässeområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalitet med utgångspunkt i nordiskt byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit förebilden för fortsatta etapper som har genomförts och genomförs.

Även den fortsatta utvecklingen av Hestra tar sitt avstamp i denna succé som i vissa fall beskrivs som ett av Sveriges bästa bostadsområden – en utmaning som förpliktigar.

Framtidens Hestra

Den föreslagna utvecklingen av Hestra delas upp i två delområden som sträcker sig från år 2020 till 2030.

Hestra 2020–2030 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om Hestra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender