Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Om projektet Hestra

Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt samordningsansvar från idé till genomförande.

Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är ett arbetssätt där vi mixar kompetenser från strategisk- till genomförandenivå, som utformar en projektgrupp. Gruppen har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett planprogram. Arbetsformen innebär även att gruppen arbetar ihop under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

Arbetet med planprogrammet är pausat

Arbetet med att anta planprogrammet har nedprioriterats och därmed avstannat. Det beror dels på att förutsättningarna ännu inte är tillräckligt utredda, dels på att utbyggnaden av andra områden har högre prioritet. I Borås stads utbyggnadsstrategi har stadskärnan, de urbana stråken, Knalleland, Gässlösa och Getängen alla fått en högre prioritet som utbyggnadsområden än Hestra och kommunen har valt att fokusera sitt arbete dit.

Det finns ingen tidsplan för när arbetet med programmet kommer att återupptas.

Kontaktpersoner

Johan Ekeblom, programansvarig
Telefon: 033-35 84 25. E-post: johan.ekeblom@boras.se

Anders Graad, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 033-35 72 96. E-post: anders.graad@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om projektet Hestra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol