Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan

Borås Stad har under de senaste åren planerat för om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Sjömarken samt ny större idrottshall i direkt anslutning till skolan. Dagens skola är helt enkelt inte anpassad det för det elevunderlag som finns samt att den pedagogiska inriktningen har annorlunda krav i dag. Även nuvarande idrottshall är som bekant väldigt liten. En ombyggd skola kommer bland annat att ge bättre lärmiljöer för barnen samt bli en attraktivare arbetsplats och öka samhällets attraktionskraft.

Idrottshallen kommer att byggas med en stark miljöprofil, P-märkas och bland annat förses med solceller.

Skolbyggnaden kommer också att byggas efter höga kravställningar. Bygglov är sökt och beviljat.


Senast ändrad: 2019-04-04 12.38

Ändrad av:

Dela sidan: Om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan

g q n C