Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Nr 2 Augusti-September 2018

Nu har vi varit igång ett tag med arbetena på Sjömarkenskolan.
Under sommaren har gamla idrottshallen och slöjden rivits och även markarbetena har påbörjats.

Vid infarten till arbetsområdet har vi monterat en körgrind för lastbilar och andra fordon. Denna fungerar så på så vis att när fordonet kommer fram så öppnar chauffören med hjälp av ett passerkort och grinden går upp och stänger av gångvägen. Vi har valt denna lösning för att det ska vara så säkert som möjligt för både fotgängare, cyklister och även chaufförerna.
Om man använder gångvägen när man passerar arbetsplatsen till fots eller på cykel undviker vi många riskmoment.

Vi har efter semestern bemannat arbetsplatsen med personal från Skanska och underentreprenörer och antalet verksamma på plats kommer att intensifieras de närmaste veckorna vilket också innebär ökad personbilstrafik under morgon och eftermiddag.

Under närmsta tiden kommer markarbetena för grunder till utbyggnader och avlopp, vatten att fortsätta.

Vecka 36 börjar byggarbetet med den första grunden i form av isolering, armering och gjutningar.
Vecka 37 monteras en tornkran upp vid nordöstra delen av skolan.

Invändig rivning för ombyggnad av storkök och lärosalar har påbörjats.

Arbetet fortsätter enligt tidplan och under hösten och vintern kommer byggnaderna att växa fram på flera fronter. 

Bild 1. Arbetsplatsområdet v.26-v.31

Bild 1. Arbetsplatsområdet v.26-v.31

Bild 2. Arbetsplatsområdet v.32/Dec 2019

Bild 2. Arbetsplatsområdet v.32/Dec 2019

Senast ändrad: 2019-04-04 12.35

Ändrad av:

Dela sidan: Nr 2 Augusti-September 2018

g q n C