Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Störningar och risker

Transporter till och från arbetsplatsen är fortsatt ett av de största riskmomenten som vi har för er som bor och vistas i närheten. Vi har dock passerat perioden med de största och tygnsta transporterna. Vänligen respektera och använd gångvägen förbi vår infart till arbetsplatsen, den är utformad så att trafik och gångtrafikanter ska skiljas åt för att minimera olycksrisker.

Vi ber samtliga att vänligen respektera avspärrningar, skyltar och anvisningar från produktionspersonal. Detta för allas säkerhet och trevnad. Prata gärna också med barnen vikten av att man inte går för nära/ bakom eller springer ut framför maskiner och lastbilar som är på väg till och ifrån arbetsområdet.

Buller uppkommer under byggtiden av olika moment, vi försöker dock att minimera detta så mycket som möjligt.

Senast ändrad: 2019-04-04 12.34

Ändrad av:

Dela sidan: Störningar och risker

g q n C