Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vattentornet och restaureringsarbetena 2018

Kort om Vattentornets historia:

Byggnaden uppfördes 1900 som vattentorn och vattenreningsverk år 1900 efter ritningar av arkitekten Erik Josephson, Stockholm (1854-1929). Byggnaden utformades som en medeltida riddarborg som skulle utstråla fasthet, stabilitet, historisk förankring och beständighet och därmed associera till verksamheten. Byggnaden står idag i princip oförändrad, med undantag av de reparationsarbeten som genomfördes 1955 (omfattande betongarbeten), 1991 (fogkomplettering & omläggning av koppartak) samt 2000 (då modern dörr monterades nedtill på det runda huvudtornets ingång).

Restaureringsarbetena

Arbetet med restaureringen är ganska väderberoende, därav kommer majoriteten av de arbetsintensiva åtgärderna att förläggas under sommarhalvåret.

Vattentornet är i behov av omfattande restaureringsåtgärder och restaureringsarbetena kommer därför att avse Vattentornet som helhet. De huvudsakliga arbetena kommer att bestå av:

  • Rengöring & blästring
  • Rostskyddsbehandling och målning
  • Omfogning
  • Betonglagning
  • Plåt- och smidesarbeten

Vi kommer även se över Vattentornets fasadbelysning, för en ökad känsla av trygghet och trivsel i Kvarnbergsparken efter mörkrets inbrott.

Restaureringen kommer att ske i samråd med stadsantikvarien, då Vattentornet tillmäts både byggnads- och arkitekturhistoriska värden, liksom samhälls- och teknikhistoriska värden.

Projektet är unikt i sig, pga Vattentornets beskaffenhet. Ytterligare en aspekt är att restaureringsarbetet kommer att bidra till arbetsmöjligheter för en person som idag bedöms stå långt från arbetsmarknaden. I upphandlingen av entreprenör har vi valt att ställa krav på social hänsyn. Kravställningen har utarbetats i samråd med Arbetslivsförvaltningen. I detta projekt handlar det om att upphandlad entreprenör förbinder sig ta emot en person för arbetspraktik alternativt arbetsträning, med stöd från kontaktperson hos Jobb Borås samt projektledningen.

Senast ändrad: 2018-06-29 10.51

Ändrad av:

Dela sidan: Vattentornet och restaureringsarbetena 2018

g q n C