Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Det här är parken

Var ska parken gå och hur ska den se ut? Sträckningen genom staden är klarlagd, men det finns delar som behöver funderas över både en och två gånger. Här berättar vi det vi vet om hur parken ska stäcka sig och vad den ska innehålla.

Parkens sträckning

På kartan kan du se hur vi tänkt att parken ska växa fram. I listan nedan beskrivs 17 punkter som parken passerar. Vissa av dem kommer inte förändras, andra kommer få ny kostym eller ny sträckning. Skisserna är just skisser som visar ett förslag och en idé om vad som kan komma att ske på platsen.

Redan idag kan du gå parkens tänkta sträckningen genom att följa våra skyltar och gröna markeringar i gatan. På några ställen måste du dock gå en omväg.

Vad tycker du ska ske på de olika punkterna? Fyll gärna i enkäten och ge oss dina förslag och tankar!

1 Gässlösa

I den nya stadsdelen Gässlösa börjar ena änden av parken. När parken är klar kommer du kunna ta en 40 minuters promenad eller 15 minuters cykeltur mellan Rya Åsar och Gässlösa, bra eller hur?

2 Viskanslänten

Den smala park som löper längst med Viskan heter passande nog Viskaslänten. Tidigare låg här IF Elfsborgs tennisbanor som flyttades för några år sedan till förmån för att utöka Viskaslänten som i söder ansluter till det större parkstråket.

3 Hässlabron

Parken gör det möjligt för boråsaren att korsa Viskan och ta sig fram på platser som tidigare varit otillgängliga som här på Hässlabron, en bro som tidigare varit avsedd endast för godstransporter.

4 Korsningen Ålandsgatan/Kärrgatan

Längs med Ålandsgatan breder parken ut sig och ger ett lummigt intryck och en rofylld känsla till kvarteret, mellan lamellhusen skymtar Viskan. Parken går över Kärrgatan och fotbollsplanen Götavallen där stora öppna ytor inbjuder till spontan lek, möten, samvaro och större evenemang.

5 Korsningen gångbron järnvägen/Alvestagatan

Parken passerar här järnvägen via en tillfällig sträckning på befintlig gång- och cykelbro. När parken är helt utbyggd kommer den istället att passera järnvägen på en bred parkbro mellan fotbollsplanen på ena sidan järnvägen och kyrkogården på den andra, öster om den befintliga bron.

6 Hörnan kyrkogården S:ta Birgitta (Windrujfsbron)

Här planeras parken gå igenom kvarteret Pulsen och bort mot motorvägen som passeras med en parkbro.Till dess att parkbron har byggts går parken under motorvägen istället.

Skiss på parkbro över väg

7 Kapellgatan

Redan idag finns en smal gångbro mellan byggnaderna, men nu bygger vi en parkbro smed dignande grönska ovanför bilarnas tak! Till dess att parkbron har byggts går parken under motorvägen istället.

Skiss på park genom industrimiljö

8 Sven Erikssonsgatan, i Stadsparken

Här ska parken korsa Sven Erikssonsgatan med en parkbro, mellan kullen i Stadsparken och kullen i kvarteret Astern.

Skiss på park från berg över bro

9 Hallbergsbron

Hallbergsbron byggdes en gång i tiden stor och bred för att kunna leda biltrafik genom Stadsparken. Ingen bra idé tycker vi. Nu visar vi vad bron passar allra bäst till – att anlägga park på. Bron låter Stadsparken myllra ut i staden i stället för tvärt om. Här är mittpunkten på den fem kilometer långa parken genom staden. Härifrån tar du dig smidigt till både Rya Åsar och Gässlösa.

10 Viskaholmsbron

Här planeras parken gå igenom kvarteret Viskaholm. Parken planeras gå på en ramp mellan husen och på en parkbro över Sven Eriksonsgatan och järnvägen. Parkbron går parallellt med Norrby tvärgata till Norrby torg. Innan parkbron är klar tar parken en omväg under järnvägen istället.

Skiss på brofäste

11 Sven Eriksonsgatan, vid Viskan i svängen mitt emot Elektra

Här ska det i framtiden finnas en parkbro över Sven Eriksonsgatan och järnvägen. När bron är på plats går det snabbt och smidigt att röra sig mellan Centrum och Norrby och på ett enkelt och tryggt sätt passera över hela stationsområdet. Bron går igenom det ombyggda kvarteret Viskaholm.

Skiss på park över järnväg

12 Norrby torg

På Norrby torg planeras parken gå över Sven Erikssonsgatan och järnvägen till kvarteret Viskaholm. Under parkbron, längs med Norrby tvärgata, finns mindre butiker och ett större parkeringshus för den som snabbt och lätt vill ta sig in till centrum via parkbron. Längs med Östgötagatan och Västgötagatan planeras ytterligare ett stråk som binder samman Särlaskolan med Norrby för att se till att barnen kommer trafiksäkert till och från skolan. Innan parkbron är klar tar parken en omväg under järnvägen istället, via Magasinsgatan och Sven Erikssonsgatan.

13 Kronängsparken/Norrbyhuset

I samband med att Borås fyller 400 år ska Kronängsparken få en helt ny utformning. Fokus kommer att ligga på lek, aktivitet, rörelse, trygghet och rekreation för alla åldrar. En ny förskola ska byggas med studentbostäder ovanpå och Norrbyhusets verksamhet för barn och unga kommer att utökas.

Skiss på ny bebyggelse möter 40-tal

14 Tunneln under järnvägen

Parken passerar flera olika miljöer på sin väg genom staden. Ibland kan den gå under exempelvis en bro eller viadukt. Här finns möjlighet att göra ett annars otryggt utrymme till en attraktiv plats.

Vad skulle du vilja se på den här platsen, mittemellan två gångtunnlar? Lämna gärna dina förslag i vår enkät.

Skiss på park under väg

15 Armbågabron

Armbågabron binder samman Knalleland, Getängen och Norrby. Längs med Repslagaregatan kommer det att finnas möjlighet att hålla bakluckeloppis, matmarknad eller liknande evenemang där parken tillåts breda ut sig över hela vägområdet. Den här platsen är en knutpunkt för flera mindre grenar av parken.

16 Knallelandsrondellen

Här i närområdet börjar en ände av den fem kilometer långa parken genom Borås tätort. När parken är klar kommer du kunna ta en 40 minuters promenad eller 15 minuters cykeltur mellan Rya Åsar och Gässlösa, bra eller hur? Än så länge behöver du ta några omvägar, så i dagsläget tar det dock lite längre tid.

17 Rya Åsar

Här i närområdet börjar en ände av den fem kilometer långa parken genom Borås tätort. När parken är klar kommer du kunna ta en 40 minuters promenad eller 15 minuters cykeltur mellan Rya Åsar och Gässlösa, bra eller hur? Än så länge behöver du ta några omvägar, så i dagsläget tar det dock lite längre tid.

Kyrkogårdar blir en del av parken

Svenska kyrkan har i Borås de senaste åren sett att det finns intresse av att vistas och uppehålla sig på kyrkogårdar även utan att besöka en grav eller en intilliggande kyrka. Ett tydligt exempel på det är Brämhults kyrkogård som även har uppfört en större lekplats för barn och unga. Från centrum och söderut ligger Borås kyrkogårdar som på ett pärlband. Närmast centrum ligger Sankt Ansgars vid Stadsparken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga tre kyrkogårdar tangerar parkens sträckning och kommer kunna bidra med tillgängliga gröna miljöer för rekreation.

Service längs med parken

En linjär park som skär genom stadsnätet kommer vara mellanrummet mellan husen där vi väljer att röra oss i en långsammare takt, till fots eller med cykel. Det kommer vara enkelt att göra ärenden, nyttja kommunal och privat service, shoppa eller mötas. Exempel på verksamheter som med fördel kan angöra parken, både i bottenvåningar eller som fristående byggnader är barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och övrig kommunal service så som vård, daglig verksamhet och mötesplatser. Även dagligvaruhandel, caféer, restaurangverksamheter och sällanhandel passar bra längs med parken.

Parkens kärnvärden

  • Parken ska utformas med fokus på gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.
  • Parken ska vara allmänt tillgänglig, men behöver inte ägas till fullo av kommunen.
  • Parken ska sätta ramarna för de detaljplaner som görs utmed sträckan.
  • Parken ska löpa parallellt med Viskan och samspela på de platser där det är möjligt.
  • Parken ska i ett sammanhängande stråk sträcka sig mellan Getängen, Sjöbo och Knalleland i norr, via stadsdelarna Norrby, Centrum och Göta, till Gässlösa och Kronäng i söder.
  • Parkens olika delar och platser ska bidra till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, funktioner och mötesplatser, samtidigt som platserna tillsammans bildar en helhet.
  • Parken skapas successivt under många år genom att flera platser blir klara.
  • Parkens startskott ska ske under Borås 400-årsjubileum 2021.

Senast ändrad: 2020-07-29 14.32

Ändrad av:

Dela sidan: Det här är parken

g q n C