Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommande projekt

Knalleland

Knalleland är ett av stadens utvecklingsområden. Parken ska vara en central del i planeringen och utvecklingen av området.

Getängen

Getängen är ett av stadens utvecklingsområden. Planeringen av området ska möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta av att området ligger intill en av parkens ändpunkter, Rya åsar.

Repslagaregatan

Repslagaregatan är bred och har stor potential att göras om och därmed koppla ihop parkens södra delar med både Knalleland och Getängen. Gatan är viktig för att binda ihop parken som helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas till förmån för aktiviteter vid gatan.

Nedre Norrby

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklingsområden. Planeringen ska ta hänsyn till och möjliggöra bron över järnvägen som kommer att gå igenom området.

Bro över järnvägen, Centrum-Norrby

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för parkens och stadens skull. Den möjliggör parkens linjära sträckning samtidigt som den bygger bort en av stadens största barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling mellan Norrby och centrum möjliggörs genare vägar till Norrby och i längden Getängen, men också genare vägar till centrum från fler platser i staden.

Hallbergsbron, Hallbergs plats och Hallbergsgatan

Området ligger mitt i centrum, med stenbelagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt som möjliggör plantering av stora träd och bron blir, precis som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, viktiga element i parkens sträckning via Stadsparken, genom centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

Bro över Sven Eriksonsgatan

Genom att utnyttja topografin och bygga en bro mellan kullarna som finns på vardera sida av vägen skapar vi en genare väg och en säkrare och tryggare passage.

Bro över riksväg 40

Det finns redan idag en bro mellan Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den kan dock inte bära grönska. Vid planering av området ska en ny eller ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas.

Blåklinten 1 och Astern 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 40 är godkänt och det finns planuppdrag för båda sidor. Planering av vardera sida ska möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

Bro över järnvägen, Göta

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen ligger lågt och det finns stor potential att genom en bro skapa goda och gena kopplingar mellan Götas olika delar. Parken och bron bygger bort barriären som järnvägen idag utgör.

Hässlabron

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för allmänheten, men bron och dess omgivning utmed Viskans båda stränder ska underhållas som en del av parken.

Gässlösa

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsområden och Gässlösaskogen intill Kronängs idrottsplats är en av ändpunkterna för parken. Likt i planeringen av Getängen ska parkens sträckning tidigt pekas ut och möjliggöras. Även här ska planeringen dra nytta av att området ligger intill en av parkens ändpunkter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommande projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol