Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommande arbete med parken

Det krävs mycket arbete för att parken ska bli verklighet. Delprojekt av både fysisk och administrativ karaktär behöver sättas igång. De administrativa har ett kortare tidsspann än de fysiska delprojekten och behöver färdigställas tidigt för att underlätta för ytterligare och kommande fysiska projekt.

Borås 400 år

Parken är beroende av flera delprojekt som länkas samman till en linjär park och det kommer att ta många år innan helheten finns på plats. Startskottet för parkens utbyggnad sker i samband med Borås 400-årsjubileum år 2021.

Mer om: Parkens startskott under 400-års jubileumet

Aktuella och planerade projekt

Ordningen för när vi kommer bygga parkens olika delar baseras på Borås utbyggnadsstrategi. Eftersom helheten kommer att ta lång tid vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring alla kommande projekt, men många av de projekt som ligger i närtid är identifierade.

Mer om: Aktuella och planerade projekt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommande arbete med parken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol