Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Västra Centrum

Borås växer och det pågår just nu flera projekt i den västra delen av Borås Centrum.

Kvartersstaden i Borås har fram tills nu slutat vid Viskan, men med de projekt som är på gång kommer kvartersstaden att ta klivet över ån. Två detaljplaner har varit på samråd under maj och juni, och en detaljplan kommer att gå ut på samråd under hösten.

Detaljplaner reglerar vad, och hur mycket som får byggas på en plats. Att en detaljplan är på samråd innebär att planen presenteras och delas med allmänheten, myndigheter med flera och att det går att yttra sig på detaljplanens innehåll.

Detaljplanerna Morfeus 5 med fleralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Horngäddan 8 med fleralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har varit på samråd, och Viskaholm 2 kommer att gå ut på samråd under hösten.

Västra Centrum

Vy över Västra centrum från Cityplanner (Klicka på bilden för att komma till 3d-modellen)


Digitalt samrådsmöte

Den 2 juni hölls ett digitalt samrådsmöte för att informera om vad som är på gång i Västra Centrum, med fokus på de detaljplaner som just nu är eller snart ska ut på samråd. I början av mötet pratade stadsarkitekt Richard Mattsson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm om att rutnätsstaden nu tar klivet över Viskan. Därefter presenterades resepektive projekt.

Mötet går att se i efterhandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också klicka på bilden nedan. Välj själv om du vill se mötet via Teams-appen eller via webben. Om du vill titta via din telefon behöver du appen för att titta. Hoppa fram till 09:45 i videon för att komma till början av mötet, genom att dra i reglaget i nederkant, eller hoppa fram till den del du är intresserad av.

I slutet på varje presentation var 10 minuter avsatta för frågor. På många av presentationerna var det inga frågor, och blev istället en paus. Dra i reglaget om du vill hoppa fram i mötet.

Länk till samrådsmöte

Klicka på bilden för att se samrådsmötet i efterhand

Utställning i Kulturhuset

Detaljplanerna ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset. Utställningen pågår sommaren 2020. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på P A Halls terass 2.

Kulturhusets öppettideröppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om detaljplanerna

Klicka på plannamnet för att komma till respektive detaljplans sida.

Viskaholm 2öppnas i nytt fönster
Planarbetet pågår gällande gestaltning och skala. Detaljplanen möjliggör cirka 400 nya lägenheter, nya handelsytor, en ny livsmedelsbutik och garage under marken. Den nya parken som planeras gå genom staden skulle kunna gå igenom kvarteret för att att sedan gå över järnvägen på en bro.

Viskaholm 2 sett från sydost

Viskaholm 2 sett från sydost. (Byggnaderna på Nedre Norrby är endast ett exempel på hur det skulle kunna att se ut där i framtiden.)


Horngäddan 8 med fleraöppnas i nytt fönster
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess läge i staden.

Horngäddan 8 sett från Resecentrum

Horngäddan 8 sett från Brodalsgatan vid Resecentrum

Morfeus 5 med fleraöppnas i nytt fönster
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar på den obyggda ytan öster om Knalletorget. Även en byggnad på under 5 våningar tillåts, men inte byggnadshöjder i spannet som motsvarar 6-19 våningar. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 100 lägenheter i centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvaretet.

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar.

Morfeus sett från Sven Eriksonplatsen vid Röda Kvarn

Morfeus sett från Sven Eriksonplatsen vid Röda Kvarn


För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Västra Centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol