Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken konkretiserar och skapar förutsättningar för stadens vision om en fem kilometer lång park - Viskans park. I samhällsbyggnadsprocessen fungerar programmet som ett övergripande styrdokument.

Där Viskans park kommer passera eller går igenom en fastighet är parken en förutsättning för utvecklingen av området.

Vad säger programmet?

Programmet förklarar fördelarna med Viskans park och visar en skiss över parkens planerade sträckning mellan Gässlösa och Rya Åsar. Den lyfter också förutsättningarna som finns för ett genomförande och tydliggör att det krävs mycket arbete för att parken ska bli verklighet.

Programmet sår frön för arbetet framåt genom att presentera flera administrativa och fysiska projekt som behöver genomföras. De administrativa projekten, exempelvis tidplan och finansiering, behöver färdigställas tidigt för att underlätta för pågående och kommande fysiska projekt. Programmet föreslår också en organisation som ansvarar för det fortsatta arbetet.

Stadsbyggnadsprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige den 18 mars 2021.

Staden vid parken Pdf, 8.8 MB.

Uppföljning

Stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken" ska fungera under parkens totala utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska följas upp och vid behov revideras löpande under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör uppföljning ske ofta för att säkerställa att alla administrativa projekt är i fas. För att belysa behovet av att avsätta resurser för uppföljning finns det omnämnt som ett delprojekt.

Finansiering

För en jämn utbyggnad av parken under lång tid föreslås att det löpande genomförs en blandning av de komplexa, mer kostsamma åtgärderna och de enklare, mindre kostsamma och därmed snabbare åtgärderna.

Kommunstyrelsen äger investering och driftmedel för de kommunala medlen. Styrgruppen tar fram förslag på budgetfördelning i samband med den årliga budgetprocessen. Kommunala budgetmedel ska alltid ges för investering och drift ihop. Parken kräver dock nya lösningar för samarbete och gemensamma finansieringsmodeller mellan kommunen och privata aktörer. För att möjliggöra ett förverkligande av parken föreslås ett delprojekt där finansieringslösningar utreds och befästs.

Kommunikation

När ett projekt sträcker sig över en byggperiod på kring 10-20 år är det viktigt med kommunikation. Det är också viktigt att prata både om helheten och om delarna. Varje delprojekt ska sättas in i kontexten det är en del av, men det ska också pekas på nyttan för olika målgrupper med just det färdigställda delprojektet. Varje plats är viktig och ska bidra både i sin enskildhet idag och till helheten i framtiden.

Kommunikation pågår parallellt med hela processen. För att belysa behovet av att avsätta resurser för kommunikation finns det därför omnämnt som ett delprojekt. Parkprojektets kommunikatörer är kommunikatörer från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsbyggnadsprogrammet: Staden vid parken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender