Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktuella projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tidsspann och varierar i omfattning och tid. Vissa av dem är redan pågående och det är viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör parken. Därtill finns det många kommande kända projekt som utgår från Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även mindre om- eller nybyggnadsprojekt som har identifierats som krav för ett förverkligande av parken som helhet. Utöver det finns det projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen ska alla dessa delprojekt/platser länkas samman, vilket sker successivt på både kommunens och privata aktörers initiativ. Sammanlänkningen skapar helheten.

Kronängsparken

Projektering av Kronängsparken är påbörjad och byggstart är förväntad under 2021. Kronängsparken blir därmed det första projektet att färdigställas som en del av parkens sträckning.

Viskaholm

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. Parken ska sträcka sig genom kvarteret och bron som sträcker sig från kvarteret över järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen.

Knalletorget (Morfeus)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalletorget om. Torget planeras att ha en tydligare koppling mot Hallbergsgatan och parken.

Kommande projekt

Vi har även flera kommande projekt som inte är påbörjade än.
Mer om: kommande projekt längs med parken

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuella projekt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender