Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parkens väg genom Borås

Parkens sträckning genom staden är i princip klar. Sträckningen kan redovisas på olika sätt, antingen som ett enkelt streck eller som en kartskiss. Det enkla strecket ger flexibilitet inför framtiden, men tydliggör inte ambitioner och möjligheter. En kartskiss däremot förtydligar förhållandet mellan stråket och den omgivande stadskontexten - befintlig och framförallt tillkommande bebyggelse. Även det viktiga ”släktskapet” med Viskans parallella sträckning tydliggörs. Kartskissen visar inte exakt hur parken ska se ut. Det avgörs senare i planeringsprocessen.

Parkens planerade sträckning redovisas i form av denna karta. Parkens bredd och utformning bestäms inte i stadsbyggnadsprogrammet, vilket förtydligas med flera illustrationsbilder.

Parkens sträckning

Parken startar i Gässlösa i söder och sträcker sig genom staden till Rya Åsar i norr. På sin väg passerar den stadsdelarna Gässlösa, Göta, Centrum, Norrby och Getängen. Parken går intill eller genom flera griftegårdar och flera redan befintliga parker, som till exempel Stadsparken. Storleken och utformningen på parken kommer att variera från smala gångpassager till stora öppna grönytor. Parken innebär att flera stora barriärer som finns idag byggs bort genom att nya broar byggs över järnvägen, motorvägen och andra stora vägar.

Karta över parken

Illustrationsbilder

I bildspelet nedan visas flera exempel över olika platser längs parkens sträckning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Parkens väg genom Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender