Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Detaljplanering

Den fysiska planeringen bidrar till att göra Borås till en bra kommun att bo och arbeta i, och att besöka. Inom tätbebyggda områden behövs detaljplaner för att få god struktur på bebyggelse, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar.

Du är varmt välkommen till oss när du vill ha information om planer och program, eller om du vill lämna synpunkter. Det kan vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus, och vad planerna anger för omgivningen. Detta för att se vad du får göra på tomten när du ska bygga till eller bygga helt nytt.

Prenumerera på information

På sidorna för pågående detaljplaner kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Pågående detaljplaner

Vad är detaljplanering?
Få information om vad en detaljplan är, hur processen från idé till genomförd plan går till och vilka möjligheter du har att påverka.

Planbesked
Ansök om planbesked, om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs.

Planer öppna för synpunkter
De planer som är på samråd och granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplanearbete
Ta del av de detaljplaner som vi arbetar med just nu eller har fått i uppdrag att göra om.

Gällande detaljplaner
Våra gällande detaljplaner hittar du enklast i Boråskartan. Vill du ha hjälp att tyda detaljplanen? Kontakta oss!

Borås i 3D Öppnas i nytt fönster.
I vår 3D-modell kan du se staden ur ett helt annat perspektiv. Där presenterar vi olika projekt i 3D-format, som gör det möjligt att till exempel se hur byggnaders höjd påverkar sol och skuggor. Till 3D-modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Detaljplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol