Meny

Meny

Alideberg, Eldflugan 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-363 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-08-21 i beslut§ 415 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Eldflugan 1. Fastighetsägaren vill utöka byggrätten genom en påbyggnad i tre våningar samt ge fastigheten en blandad användning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som eventuellt kan påbörjas 2019.

Mer information:

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-07-06 10.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Alideberg, Eldflugan 1

g q n C