Meny

Meny

Alideberg, Glesvingen 17

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-932 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäram grundar sig på att en privatperson har inkommit med en planbeskedsansökan om att få ändra användningen inom fastigheten så att det blir möjligt att bygga 90 smålägenheter för studenter. Fastigheten ligger 30 meter från Herrljungabanan vilket innebär att frågan om buller och risk blir avgörande för det fortsatta planarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Johan Ekeblom, tfn: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-04-25 14.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-21] Alideberg, Glesvingen 17

g q n C