Meny

Meny

Hässleholmen, Enheten 15

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-290 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Enheten 15 vilket möjliggör att fastigheten kan styckas av till flera fastigheter. I övrigt sker inga andra förändringar i detaljplanen.

Planområdet ligger i Hässleholmen söder om Kyrkvägen. Fastigheten är lokaliserad utmed Stenkastgatan. Marken är i privat ägo och omfattar cirka 2147 m2. Planen handläggs genom förenklat förfarande under förutsättning att samtliga sakägare skriftligt godkänner planförslaget vid samrådet. Ett förenklat förfarande innebär att planen efter samrådet går till samhällsbyggnadsnämnden för antagande. Samrådet blir därför det enda tillfället att lämna synpunkter på innan planförslaget antas.

Samrådstiden pågick mellan 4 september – 2 oktober 2018.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019.PDF Planen planeras att antas under våren 2019.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Planhandlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Hässleholmen, Enheten 15

g q n C