Meny

Meny

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §492 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planändring. På fastigheten finns i dagsläget en lada som enligt gällande detaljplan har rivningsförbud. Sökanden vill ta bort rivningsförbudet och ersätta ladan med cirka 10-15 villor eller radhus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut §SBN 2015-009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att särskild vikt ska läggas vid att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning väl anpassad till landskapet och kulturvärdena på platsen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plan- och landskapsarkitekt Johan Ekeblom, tfn. 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Plankonsult Karin Dahlin, tfn. 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.03

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

g q n C