Meny

Meny

Hestra, Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1269 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §492 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planändring. På fastigheten finns i dagsläget en lada som enligt gällande detaljplan har rivningsförbud. Sökanden vill ta bort rivningsförbudet och ersätta ladan med cirka 10-15 villor eller radhus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut §SBN 2015-009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att särskild vikt ska läggas vid att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning väl anpassad till landskapet och kulturvärdena på platsen.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som ska prioriteras 2018.

För mer information

Johan Ekeblom, Planarktiekt, tfn: 033-85 84 25 e-post: johan.ekeblom@boras.se
Afshin Ghafoori, Planarkitekt, tfn: 033-35 85 34, e-post: afshin.ghafoori@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-04-19 16.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hestra, Torpa-Hestra 4:4

g q n C