Meny

Meny

Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-1172 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet i markplan. Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvarteret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. Planområdets storlek är ca 870 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och ägs av kommunen. För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området.

Samrådstiden pågick från den 16 maj - den 13 juni 2018.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson tfn. 033-34 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-06-15 13.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

g q n C