Meny

Meny

Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i Norrmalm.

Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan, mellan Folkungagatan 21 och 23. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står ett garage på en del av ytan, som annars består av naturmark.

Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöprofil och den naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet. All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler.

Ett informationsmöte hölls våren 2017.

Samrådstiden pågick från den 4 oktober 2017 – 5 november 2017.

Den 9 oktober 2017 kl. 16-19 hölls ett samrådsmöte i entrén till Stadshuset. 

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Handlingar

Utredningar


Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats.

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan

g q n C