Meny

Meny

Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1880 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde att det ej kunnat uteslutas att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 2016 meddelade Trafikverket att en del av området inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet gå vidare med endast denna del, etapp 1. Detaljplanen för etapp 1, området kring Mannerfelts plats, var ute på granskning sommaren 2017. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2017-10-30. Handlingar finns tillgängliga via Boråskartanlänk till annan webbplats.

Övriga etapper finns inte med i aktuell verksamhetsplan 2018 och tidplanen för fortsatt planläggning är därmed inte bestämd. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se


Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 09.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

g q n C