Meny

Meny

Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1230 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastighe­terna för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön.

Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. Planområdets storlek är cirka 2700 kvadratmeter. Marken i området ägs av Borås Stad. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Samrådstiden pågick från den 26 mars - 30 april 2018.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2018-05-02 10.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

g q n C