Meny

Meny

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-915 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Syftet med planen är att tillskapa industri på befintlig skogsmark för att utöka den befintliga angränsande industriverksamhetens mark.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 10.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 m.fl.

g q n C